ok
sık sorulan sorular;
Örgütsel İletişim

Örgütsel İletişim

Kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan örgütler tüm süreçlerini kendi içinde ve dış çevresiyle kurulan ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin düzenli olarak denetlenmesi, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde faaliyetlerini sürdürmesi etkili bir iletişim stratejisinin izlenmesini mecbur kılmaktadır. Bu nedenle iletişim olmadan bir örgüt var olamaz ya da başka bir deyişle iletişim sistemini sağlıklı oluşturamayan örgütlerin başarılı ve kalıcı olması mümkün olamaz.


Kimler Katılmalı?
- Yeni Mezunlar

- Şirket Çalışanları

- Orta ve Üst Düzey Yöneticiler


Programın Amacı
Bu program, katılımcıların çalışma hayatlarında; herhangi bir örgüt içerisinde yükselebilmeleri ve hem üstler hem de çalışma arkadaşlarınca sevilen ve saygı duyulan bir kişi olarak nitelendirilebilmek için, örgütsel iletişim anlamındaki iletişim yetilerini daha da etkili kullanabilecek hale getirmektir.


Eğitim Sonrası Kazanımlar
Eğitime katılanlar, eğitim sonrasında örgütsel iletişim kavramı ve önemi hakkında detaylı bilgi sahibi olacak, örgütsel iletişimdeki tüm kanalları , örgütsel iletişimde kullanılan teknikleri öğrenecek, örgütsel iletişimi etkileyen faktörler ve çözüm önerilerini çok daha kolay kavrayabilecekler.


Fırsatı siz de kaçırmayın!
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi