ok
sık sorulan sorular;
Belediye Zabıta Eğitimleri

Belediye Zabıta Eğitimleri

Belediye Zabıta Eğitimleri

Yerel Yönetimlerde Zabıta Birimlerinde çalışan personellerin önemi büyüktür. Bu nedenle de yasa ve yönetmelikleri en güncel halleriyle, doğru ve adil bir şekilde uygulamak durumundadırlar. Belediyelerin diğer birimlerinde de olduğu gibi, vatandaşla her zaman temas içerisinde olan zabıta personellerinin eğitimi de çok önemlidir. Gerek kanun ve yönetmeliklerin sürekli güncellenen hallerini takip etmek, gerekse zaman zaman toplumla iç içe yaşanan durumlarda sürekli kendini geliştiren ve etkin iletişim kurarak hem toplum refahının artmasına hem de kendi kişisel gelişimine önem vermek neredeyse bir zorunluluk halini almıştır. Bu eğitim; kamu yönetiminin amacı, zabıta yetki, sorumluluklar ve ilgili yasalar, iletişim ve insan ilişkileri gibi konuları içermektedir.


Kimler Katılmalı?
- Tüm belediye ve kamu çalışanları yönetici ve personelleri


Programın Amacı
Bu program, katılımcıların güncel mevzuat, çalışma usül ve esasları, daha kaliteli bir hizmet noktasına gelebilmek için hem halka hizmet noktasında hem de kendi özlük hakları konusunda daha donanımlı olmaları konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır.


Konu Başlıkları

- Kamu Yönetimi / Etkili Kurumsal Yönetim ve Liderlik

- Belediye Mevzuatı (Görev, Yetki ve Sorumlulukları)

- Zabıta Mevzuatı (Görev, Yetki ve Sorumlulukları)

- İletişim - İnsan İlişkileri / Kamusal Halkla İlişkiler

- Stres ve Öfke Yönetimi / Çatışmaları Çözmek

- Kentsel Dönüşüm ve Çevre Sağlığı (Tozla Mücadele, Asbest Kirliliği)


Eğitim Sonrası Kazanımlar
Eğitime katılanlar, eğitim sonrasında ilgili yasa ve yönetmeliklerin en güncel hallerini öğrenip uygulamaya geçirecek ve toplumla yüz yüze geldikleri tüm durumlarda hem kendi duygu durum yönetimini daha kolay sağlayacak hem de karşı tarafın iletişim kanalını rahatlıkla anlayabilecek donanıma sahip olacaklardır. 


Fırsatı siz de kaçırmayın!
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi