Yönetici Geliştirme Plus

Yönetici Geliştirme Plus

Liderlik Sanatı
Etkin takımlar kurup yönetenler , değişime cesaretle yaklaşabilen, rekabeti iyi tanıyıp fark yaratan ve çözümler üreten, iletişime önem veren ve bunu bir yönetim aracı olarak kullanabilen kişilerden oluşur.
Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma)
Globalleşen dünyanın sert rekabet koşulları günümüz iş yaşamında, ihtiyaç duyulan çalışan profilinin de değişmesine neden olmuştur. İşletme başarısı için yeteneğin giderek öneminin artması ,doğru işgücünün elde tutulması ve geliştirilmesi yetenekli çalışanlara olan bağımlılığı da arttırmıştır.
Performans Değerlendirme  ve Geribildirim Kültürü
Performans yönetimi sürecinin en kritik aşaması olan değerlendirme görüşmeleri, çift yönlü ve etkin bir iletişimi gerektirir.Bu iletişimin sağlıklı kurulmadığı durumlar, insanlarda hayal kırıklığı yaratır.
Bütçelerle  Yönetmek
İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; yöneticiler ve ekipler ile sağlanabilmektedir.Bütçeler işletme ve kurumlarda hedeflerle yönetim, kontrol,maliyet yönetimi,performans izleme gibi birçok konuyla doğrudan ilgilidir.Bu eğitim bütçe yönetimi sürecine ilişkin tüm konuları içermektedir.
Kriz Yönetimi
İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; yöneticiler ve ekipler ile sağlanabilmektedir.Kriz yönetimi işletme ve kurumlarda ekonomik dalgalanmalar, sektör hareketleri, kalite problemleri, topluma yansıyan sağlık, güvenlik, etik vb.kriz yaratabilecek durumlar gibi birçok konu krize neden olabilir
Risk Yönetimi
İşletme ve kurumlarda, sürdürülebilir karlılığı sağlamak için finansal, yönetimsel, teknolojik ve diğer risklerinin ortaya konulması, risklerin minimize edilmesi, risk yönetimi uygulamaları ile hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek önlemlerin alınması gerekmektedir.
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi