Satış Plus

Satış Plus

Satışta Fark Yaratma Teknikleri
Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, ürünlerin, üretim modellerinin ve kampanyaların günümüz piyasalarında birbirine çok benzer özellikler göstermektedir. Bu nedenler, satışta pazar payı ve müşteri bağlılığını artırmak için çok daha ileri teknikler geliştirilmesini, ileri satış tekniklerinin öğrenilmesini ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu eğitim; satışta fark yaratma teknikleri, müşteri odaklı düşünme yeteneğinin kazandırılması, satış süreçleri içerinde iletişimin etkin kullanma becerileri gibi konuları içermektedir.
Telefonda Satış Teknikleri
Satış koşullarında değişen dinamikler, satışta pazar payı ve müşteri bağlılığını artırmak için telefonda satış teknikleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesini; müşteri odaklı düşünme yeteneğinin kazandırılmasını, satış süreçleri içerinde iletişimin etkin kullanma becerilerinin kazandırılmasını önemli hale getirmektedir.
Müşteri Odaklı Satış Teknikleri 
Satılan ürünlerin ya da hizmetlerin tam karşılığını vermek, müşterileri işletmeye bağlayan ve kalıcı kılan bir anlayışa sahip olmak, müşteri memnuniyetini artırarak maliyetleri düşürmek ve rekabet üstünlüğünü sağlamak ancak müşteri odaklı bakış açısı ile mümkün olmaktadır.
İleri Müzakere Teknikleri
Günümüzde, işletmelerin iç ve dış çevre ile değişik konularda gerçekleştirdiği görüşme ve müzakerelerdeki başarısı, işletmelerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması ile yönetimin işletmeye en çok katkıyı sağlamasını önemli hale getirmiştir. Müzakere tekniklerini kullanmak ve bu yoldan ilerlemek, pazarlama sürecinde oldukça önemli bir etkendir. İki kişi arasında geçen müzakerede insan ilişkilerini iyi bir şekilde bilmek, anlaşmaya varılmak istenen konu üzerinde geniş bir çerçeve oluşturabilmek, uzun vadede iyi ilişkiler kurabilmek açısından oldukça önemlidir.
Satış Liderliği ve Koçluk
Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, ürünlerin, üretim modellerinin ve kampanyaların günümüz piyasalarında birbirine çok benzer özellikler göstermektedir. Bu nedenler, satışta pazar payı ve müşteri bağlılığını artırmak için satışta liderliği ve koçluğu zorunlu hale getirmiştir.
Bayi ve Satış Kanalları Yönetimi
İşletmeler ancak sağlam temeller üzerine oturtulup iyi ve verimli bir şekilde yönetilen bir kanal/bayi ağı sayesinde büyüyüp gelişebilir. Bu program; bayi ve kanal ortaklarını, önemli sonuçlar elde etmeleri için nasıl motive edileceği, nasıl performans standartları oluşturulacağı ve nasıl iyi sonuçlar elde edileceğine ilişkin konuları içermektedir.
Satışçılar İçin Pazarlama
Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, satışta pazar payı ve müşteri bağlılığını artırmak için satışçılar için pazarlama yönetimi ile ilgili pazarlama tekniklerinin öğrenilmesini ve uygulanmasına ait becerilerinin geliştirilmesini önemli hale getirmektedir.
Satışçılar İçin Finans
Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, satışçıların satış faaliyeti içinde aktif şekilde yer almalarını ve ürününü satabilmek amacı ile müşterilerine alternatif finansman çözümlerini geliştirmelerini, müşteri talep ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, finansal ve işlemsel risklerin farkında olma ve çözüm geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır.
Franchise Sistemleri
Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, ürün, hizmet veya bilgi birikimini ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markayı; satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı vererek devam ettirmeyi önemli hale getirmektedir. Bu program; franchise sistemlerinin kurulma, işletme ve yönetme sürecine ilişkin tüm konuları içermektedir.
Satışçılar İçin Ar-Ge Penceresinden Bakmak
Rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin sürdürülebilir karlılık ve istikrarlı büyüme politikalarında satış stratejileri önemli bir yere sahiptir. İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. İşletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlayacak ve sürdürecek farklılıkları sürekli yaratabilmeleri için Ar-Ge yapabilme zorunluluğunu öne çıkmaktadır.
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
Sitemizi keşfedin:
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi