ok
sık sorulan sorular;
Girişimciler İçin İş Planlama

Girişimciler İçin İş Planlama

İşletmelerin kuruluş aşamasından mevcut noktasında kadar hedefine ulaşırken ilerleyeceği aşamaları görmesinde en büyük yardımcısı iş planıdır.  Yapılacak işin özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özellikleri ile gelecekten beklentilerini, üretim için iş süreçlerini ve satış planlarını, finansal karlılığını, risk ve fırsatlarını iş planları aracılığıyla görmek mümkün olacaktır. Bu program; iş planı hazırlama sürecinden başlangıç noktasından hedeflenen noktaya kadar ulaşmaya, çıkacak engellerin öngörülmesine ve hazırlıklı olunmasına, stratejilerin en iyi şekilde geliştirmesine ve uygulamaya kadar tüm konuları içermektedir.


Kimler Katılmalı?

- Şirketlerde yıllık planlama çalışmalarını yürüten departmanlarda çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler

- Proje koordinatörleri

- Kendi işini kurmak isteyen girişimciler


Programın Amacı

Bu eğitim ile katılımcılara; Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile Şirket operasyonlarının finanse edilmesi, yönetilmesi, ürün ya da hizmetlerin pazarlanması konularında becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


Kariyerinize Katkısı

Girişimciler İçin İş Planlama eğitimi ile;  kendi fikirlerinize yönelik iş planını hazırlamaya yönelik bilgi ve becerilerinizi artırabileceksiniz.Fırsatı siz de kaçırmayın!

Analitik Düşünme


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi