ok
sık sorulan sorular;
Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Günümüzün çok yoğun ve rekabetçi iş dünyasında asgari seviyede de olsa vergi ve muhasebe bilmek başarının anahtarlarından birini oluşturmaktadır. İmalat, Alım, Satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi , şirketler muhasebe de yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu eğitim finans ve muhasebe kökenli olmayan şirket yönetici ve çalışanlarına finansal rapor tablolarını anlayıp yorumlayabilmek ve faaliyet sonuçlarını değerlendirebilme amacıyla temel finans bilgileri sunmaktadır.


Programın Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların temel düzeyde vergi ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve takım oyununda daha bilinçli üyeler haline gelmeleri amaçlanmaktadır.


Finansçı Olmayanlara Finans Eğitimi Konu Başlıkları

 • Muhasebe Kavramı

 • Bilanço esasları

 • Dönen Varlıklar

 • Duran Varlılar

 • Borçlar

 • Kısa Vadeli Borçlar

 • Uzun Vadeli Borçlar

 • Gelir Tablosu

 • Gelirler

 • Giderler

 • Maliyet

 • Satılan Malın maliyeti

 • Stok Değeri

 • Faaliyet Karı

 • Net Kar

 • Faaliyet dışı Gelir ve Giderler.

 • Ebitda

 • Finansal analizler

 • Dikey Analiz

 • Yatay Analiz

 • Rasyo Analizi

 • Bütçe ve Bütçe Yönetimi


Fırsatı siz de kaçırmayın!

Liderlik Sanatı, Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma), Performans Değerlendirme ve Geribildirim Kültürü, Yönetici Geliştirme Eğitimi
Haftasonu
Kendimi yönetici konumuna getirebilmek için eğitim almak istiyorum yönetici kendi ağırlı mi koymak icin


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi