ok
sık sorulan sorular;
Çağrı Merkezi Eğitimleri

Çağrı Merkezi Eğitimleri

Günümüzde rekabetin artması, teknoloji ve çevresel faktörlerin değişimi ile birlikte çağrı merkezi sayısı da hızlı bir artış göstermektedir. Tercih olanakları sürekli artan tüketicilerin, bir işletmeyi seçmesinde çağrı merkezleri önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamak, gerekse de maliyeti kontrol altında tutarak verimliliği arttırmak açısından çağrı merkezini etkin ve verimli yönetmek bu alandaki en önemli de öncelik durumundadır. Bu program; çağrı merkezi yönetiminde görüşme kalitesinden, ölçümlemeye, raporlamadan kalibrasyona kadar operasyonlarda iyileştirme süreçlerine yönelik konularda eğitimler verilmektedir.


Kimler Katılmalı?

- Çağrı merkezi yöneticileri

- Supervizörler

- Takım liderleri ve adayları

- Ve diğer tüm kademedeki çalışanlar.


Programın Amacı

Bu eğitimler katılımcılara; Çağrı Merkezi'nde çeşitli kademelerde çalışanlara görev tanımlarına uygun çağrı merkezi yetkinlik ve teknikleri ile ilgili (telefonda iletişim teknikleri, kaliteli görüşme standartlarının belirlenmesi, değerlendirme ve ölçümlerinin yapılması, raporlama kriterleri ile iyileştirme sürecine girdi sağlayan kalibrasyonun yapılması vs.) konularda bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


Kariyerinize Katkısı

Çağrı Merkezi Eğitimleri ile; Telefon ile iletişim becerileri, çağrı merkezi dinamikleri, prensipleri ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olacak, ekiplerin veya takımların verimliliğini daha etkin yönetebilmenize yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanarak, bu bilgileri uygulamaya dönüştürebileceksiniz.Fırsatı siz de kaçırmayın!

Analitik Düşünme


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi