ok
sık sorulan sorular;
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Yerel yönetimlerin (işyerlerinin çoğunlukla belediye sınırları içinde olmasından dolayı özellikle belediyelerin) İSG olan ilişkisi üç başlıkta toplanabilir: işveren olamalarından dolayı İş Kanunu'nun İSG hükümleri, yasalarla görev olarak verilen konularda İSG ve toplumda öncü rol oynamalarıdır. İşveren olarak yerel yönetimler, 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki hükümlere uymak zorundadır.

Belediye Kanunu, İmar Kanunu, İşyeri Ama Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuatta belirtilen görevleri arasında İSG ilgilendiren önemli hükümler bulunmaktadır.

Eğitimde işveren, çalışan ve denetçi olarak Belediye Personeli'ne İSG temel eğitimi verilecektir.


Kimler Katılmalı?

İSG'yi etkilecek personelin uygun eğitim, tecrübe ve bilince sahip olması gerekir. Eğitimden tüm çalışanlar yararlanır.


Programın Amacı

Yerel yönetimler bir yandan 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi çalıştırdığı için, diğer yandan da başta Belediyeler Kanunu olmak üzere yasal düzenlemelerde görev alanına girdiğinden iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir konumdadır.

Eğitim İSG konusunda Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukarının ne olduğu ve güvenlik kültürü konusunda temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.


Eğitim Sonrası Kazanımlar

Bu eğitim sonunda katılımcılar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin Yerel Yönetimler'de nasıl uygulanacağını ve güvenlik kültürü kavramının içselleştirilmesi konularında yetkinlik sahibi olacaklardır.Fırsatı siz de kaçırmayın!
Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma), Yetenek Yönetimi
Hafta içi gündüz
merhaba, Johnson and johnson İnsan Kaynaklarından size yazıyorum. Yeni mezun çalışanların iş yaşamına hazırlanmasıne yönelik eğitiminizi kurum içinde uygulamak istiyoruz. konuyla ilgili dönüşünüzü rica ederim. tşk

Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma), Performans Değerlendirme ve Geribildirim Kültürü, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Gücü Planlaması , Yetenek Yönetimi, İletişim Becerileri, Problem Çözme Teknikleri, Yaratıcılık ve İnovasyon, Analitik Düşünme
e-Learning (Online Eğitim) şubesi
Hafta içi gündüz
Belirtmiş olduğum tüm eğitimler hakkında ( ücret, içerik vs..) bilgileri mail olarak almak istiyorum.

Liderlik Sanatı, Performans Değerlendirme ve Geribildirim Kültürü, Kriz Yönetimi, Yönetici Geliştirme Eğitimi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2019 Bir İnsan Gelişim Akademisi