ok
sık sorulan sorular;
Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışmalar Başbakanlıkça hazırlanan 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, aynı iletişim dilini konuşabilmeleri için resmi yazı dili hakimiyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu eğitim; resmi yazışma kuralları, belge bölümleri, belge gönderim ve iadeleri gibi konuları içermektedir.


Kimler Katılmalı?
- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici ve personeller


Programın Amacı
Bu program, katılımcıların resmi yazışma kurallarını öğrenerek, katılımcılara bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütebilecek yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.


Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili Eğitim Konu Başlıkları

- Resmi Yazışma Kuralları

- Tanımlar

- Belge Özellikleri

- Belgenin Bölümleri

- Belgenin Çoğaltılması

- Belgenin Gönderilmesi

- Belgenin Alınması

- Belgenin İade Edilmesi

- Çeşitli ve Son Hükümler

- Örnekler

- Uygulamalar


Eğitim Sonrası Kazanımlar
Eğitime katılanlar bireysel olarak tüm resmi yazışma kurallarını uygulayıp, doğru ve etkin bir kamu yazışma diline sahip olacaklardır.


Fırsatı siz de kaçırmayın!
İş Geliştirme ve Inovasyon
e-Learning (Online Eğitim) şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
İlgili kursun süresi ve fiyatı hakkında bilgi alabilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi