ok
sık sorulan sorular;
Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili

Kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışmalar Başbakanlıkça hazırlanan 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, aynı iletişim dilini konuşabilmeleri için resmi yazı dili hakimiyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu eğitim; resmi yazışma kuralları, belge bölümleri, belge gönderim ve iadeleri gibi konuları içermektedir.


Kimler Katılmalı?
- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici ve personeller


Programın Amacı
Bu program, katılımcıların resmi yazışma kurallarını öğrenerek, katılımcılara bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütebilecek yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.


Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili Eğitim Konu Başlıkları

- Resmi Yazışma Kuralları

- Tanımlar

- Belge Özellikleri

- Belgenin Bölümleri

- Belgenin Çoğaltılması

- Belgenin Gönderilmesi

- Belgenin Alınması

- Belgenin İade Edilmesi

- Çeşitli ve Son Hükümler

- Örnekler

- Uygulamalar


Eğitim Sonrası Kazanımlar
Eğitime katılanlar bireysel olarak tüm resmi yazışma kurallarını uygulayıp, doğru ve etkin bir kamu yazışma diline sahip olacaklardır.


Fırsatı siz de kaçırmayın!
Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma), Yetenek Yönetimi
Hafta içi gündüz
merhaba, Johnson and johnson İnsan Kaynaklarından size yazıyorum. Yeni mezun çalışanların iş yaşamına hazırlanmasıne yönelik eğitiminizi kurum içinde uygulamak istiyoruz. konuyla ilgili dönüşünüzü rica ederim. tşk

Yetenek Yönetimi (Çalışanı Elde Tutma), Performans Değerlendirme ve Geribildirim Kültürü, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Gücü Planlaması , Yetenek Yönetimi, İletişim Becerileri, Problem Çözme Teknikleri, Yaratıcılık ve İnovasyon, Analitik Düşünme
e-Learning (Online Eğitim) şubesi
Hafta içi gündüz
Belirtmiş olduğum tüm eğitimler hakkında ( ücret, içerik vs..) bilgileri mail olarak almak istiyorum.

Liderlik Sanatı, Performans Değerlendirme ve Geribildirim Kültürü, Kriz Yönetimi, Yönetici Geliştirme Eğitimi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2019 Bir İnsan Gelişim Akademisi