Kamu ve Yerel Yönetim Eğitim, Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri

Kamu ve Yerel Yönetim Eğitim, Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri

Kamu İhale Mevzuatı
Sorunsuz bir ihale süreci, ancak ihaleye katılan tarafların mevzuata iyi bir şekilde hakim olmalarıyla gerçekleşebilir.
Belediye Zabıta Eğitimleri
Yerel Yönetimlerde Zabıta Birimlerinde çalışan personellerin önemi büyüktür. Bu nedenle de yasa ve yönetmelikleri en güncel halleriyle, doğru ve adil bir şekilde uygulamak durumundadırlar. Belediyelerin diğer birimlerinde de olduğu gibi, vatandaşla her zaman temas içerisinde olan zabıta personellerinin eğitimi de çok önemlidir.
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Kamu Kuruluşlarında Resmi Yazışma Dili
Kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışmalar Başbakanlıkça hazırlanan 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir.

Analitik Düşünme


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
Sitemizi keşfedin:
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi