Pazarlama Plus

Pazarlama Plus

Geleceğin Pazarlama Uygulamaları
İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Pazarlama uygulamaları da zaman geçtikçe gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Hemen hemen her yıl pazarlama profesyonelleri ve akademisyenler yeni pazarlama tekniklerini uygulamaya almaktadırlar.
Ürün Karlılık Analizleri
İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Bununla birlikte işletme yöneticileri tarafından, ürün ve hizmetlerdeki rekabet üstünlüğünü sürdürebilmeleri için, ürün yaşam eğrisi, ürün karlılığı, değer analizi, ürün maliyetlendirme gibi konuların da bilinmesi gerekmektedir.
Marka ve Marka Yönetimi
İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Markalar ve marka yönetimi bu farklılığın oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için hayati bir önem taşımaktadır.
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin sürdürülebilir karlılık ve istikrarlı büyüme politikalarında pazarlama stratejileri önemli bir yere sahiptir. İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Bu farklılık aynı zamanda fiyatlama, dağıtım, tanıtım ve kullanıcı deneyimi gibi birçok alanda da rekabetin odağı haline gelmiştir. Stratejik pazarlama, bahsedilen bu bakış açısı çerçevesinde şirket stratejik planlaması ile pazarlama yönetimi arasında bağ kuran bir zincir halkası görevi üstlenmektedir.
İş Geliştirme ve Inovasyon
Rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin sürdürülebilir karlılık ve istikrarlı büyüme politikalarında pazarlama stratejileri önemli bir yere sahiptir. İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Bu farklılık aynı zamanda fiyatlama, dağıtım, tanıtım ve kullanıcı deneyimi gibi birçok alanda da rekabetin odağı haline gelmiştir. İş geliştirme ve inovasyon, işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlayacak ve sürdürecek farklılıkları sürekli yaratabilmelerini en önemli sistematik yöntemi olarak öne çıkmaktadır.
Pazar/ Pazarlama Araştırma Teknikleri
Rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin sürdürülebilir karlılık ve istikrarlı büyüme politikalarında pazarlama stratejileri önemli bir yere sahiptir. İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Bu farklılık aynı zamanda fiyatlama, dağıtım, tanıtım ve kullanıcı deneyimi gibi birçok alanda da rekabetin odağı haline gelmiştir. Pazar/pazarlama araştırma teknikleri müşteri ihtiyaç, istek ve eğilimlerini sürekli ve sistematik biçimde izlemenin ve şirket pazarlama strateji, taktik ve operasyonlarında kullanmanın öne çıkan yöntemlerini işletmelere sunar.
İleri Fiyatlandırma Teknikleri
Rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin sürdürülebilir karlılık ve istikrarlı büyüme politikalarında pazarlama stratejileri önemli bir yere sahiptir. İşletmeler ürün, hizmet ve sundukları tüm diğer değerleri müşteriler nezdinde farklılaştırmak zorundadır. Bu eğilim fiyatın, eski üretici odaklı yaklaşım yerine ''müşteri maliyeti'' yaklaşımı ile ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede fiyatlandırma işletmeler için giderek önemli hale gelmektedir.

Analitik Düşünme


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
Sitemizi keşfedin:
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi