Dış Ticaret Plus

Dış Ticaret Plus

Dış Ticarette Yönetim Stratejileri ve İş Geliştirme Teknikleri
Ülkemizin dünya pazarlarındaki payı artmaya, firmalarımız uluslararası pazarlarda etkin rol oynamaya başlamıştır. Pazar payı ve müşteri ağını artırmak için dış ticarette yetkin olma ve bu yetkinliklerin uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Bu program; dış ticaret sistemi kurmaya ve iş geliştirmeye yönelik uygulama tekniklerini içermektedir.
Gümrük ve Serbest Bölge Uygulamaları
Dış ticarette, ülkemizin dünya pazarlarındaki payı artmaya, firmalarımız uluslararası pazarlarda etkin rol oynamaya başlamıştır. Pazar payı ve müşteri ağını arttırılması için gümrük ve serbest bölge uygulamalarını zorunlu hale gelmektedir. Bu program; dış ticaret sistemi içerisinde gümrük ve serbest bölge uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.
Global Ekonomi
Ülkemizin dünya pazarlarındaki payı artmaya, firmalarımız uluslararası pazarlarda etkin rol oynamaya başlamıştır. Uluslararası pazarlarda ticaret yapabilmek, diğer ülke ekonomilerine ilişkin göstergeleri takip edebilmek ve bunlara ilişkin politikaları belirlemeyi gerekli kılmaktadır.
Uluslararası Taşıma ve Lojistik
Uluslarası ticaretin en önemli kollarından biri de lojistik ve nakliyedir. Uluslararası nakliye operasyonlarının maliyetlerinin minimizasyonu ve bu operasyonların optimum şekilde organize edilmesi, maliyeti düşük, koordinesi iyi yapılmış bir organizasyonu yönetmek dış ticaret için önemli konular haline gelmektedir.
Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
Teknolojik gelişmeler ve hızla değişen ekonomik ve politik koşullar, işletmelerin mamullerini kendi iç pazarlarının yanında, dış pazarlara da pazarlamalarını kolaylaştırmıştır. Dış pazara girişler, şiddetlenen rekabet ortamında, işletmeleri, daha iyi, daha ucuz mamulleri pazara sunmaya iterken, yeni mamul geliştirmeyi de teşvik etmektedir.
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Uygulamaları
Ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle beraber dış ticarette e-ticaret de önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte işletmelerin de Uluslararası Pazarlarda E-ticaret Uygulamaları ile ilgili yöntemlerin tümüne hakim olmasını gerektirmektedir.

Analitik Düşünme


Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2021 Bir İnsan Gelişim Akademisi